czwartek, 22 października 2009

Rekolekcje dla kapelanów SW

W dniach 18-22 października Kapelani Więzienni Kościoła Greckokatolickiego, ks. Jarosław Storoniak, ks. Paweł Potoczny i ks. Bogdan Kiszko, wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Kapelanów Więziennych w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie, k/Serocka. W czasie czterech dni kapelani uczestniczyli w szeregu zajęć, konferencji o tematyce pedagogicznej i wychowawczej. Zajęć miały na celu podniesienie kwalifikacji uczestników, a także osobistą odnowę duchową. Program zajęć obejmował:

1. Warsztaty ascetyczno-formacyjne pod kier. J. E. Ks. Bp dr hab. S. Budzika.
2. Wykłady dr M. Gordon pt. "Praca z osobami przejawiającymi stany suicydalne".
3. Wykłady dr n. med. L. Markuszewskiego pt. "Kardiologia w rzeczywistości więziennej" .
4. Wykłady mjr U. Wojciechowskiej-Budzikur pt. "Medytacja chrześcijańska jako narzędzie resocjalizacji".
5. Wykłady mjr M. Stoszek pt. "Praca z osobami z zaburzeniami preferencji
seksualnych".
6. Wykład ppłk J. Maternowskiego pt. "Praca kapelana w świetle przepisów i praktyki
ochrony".
7. Wykład Ks. dr P. Wojtasa, Krajowego Duszpasterza Więziennictwa pt. "Międzynarodowe i
ogólnopolskie bieżące kwestie duszpasterstwa więziennego".
8. Wystąpienie gen. P. Nasiłowskiego, dyrektora generalnego SW.
9. Wystąpienie P. Ministra K. Kwiatkowskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz