czwartek, 22 października 2009

Dar skazanych z ZK w Łupkowie dla cerkwi w Morągu (2009-10-05, ZK Łupków)


W cerkwi greckokatolickiej w Komańczy pw. Opieki Najświętszej Marii Panny odbyło się uroczyste przekazanie Kywotu, będącego odpowiednikiem tabernakulum w obrządku rzymsko-katolickim, który został wykonany nieodpłatnie przez skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie. Na wykonanie ww. obiektu, mającego formę miniaturowej, drewnianej cerkwi, trzech uzdolnionych artystycznie więźniów poświęciło kilkaset godzin w ramach uczestnictwa w zajęciach w sali terapeutycznej, funkcjonującej od wielu lat w tutejszej jednostce penitencjarnej. Kywot zostanie przekazany jako dar Parafii Greckokatolickiej z Komańczy (zapewnienie materiału) oraz ZK w Łupkowie (wykonawstwo) dla nowobudowanej cerkwi w Morągu koło Olsztyna. W uroczystości przekazania gotowego dzieła, mającego bez wątpienia wysoki walor artystyczny, udział wzięli wikary Parafii Greckokatolickiej w Komańczy - ks. Bogdan Kiszko oraz dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie - mjr Marek Grabek.

tekst: Henryk Antoniewicz
zdjęcia: Paweł Kotlarz

Portal Służby Więziennej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz