czwartek, 22 października 2009

Pielgrzymka Służby Więziennej do Jarosławia


W dniu 8 września 2009 roku, w 230 rocznicę ogłoszenia Bulli Papieskiej o uznaniu Jarosławskiej Ikony Matki Boskiej – cudotwórczą, odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Służby Więziennej do Jarosławskiego Sanktuarium Matki Boskiej BRAMY MIŁOSIERDZIA.

W programie uroczystości były: Akatyst do Bogarodzicy, Mołebeń do Bogarodzicy oraz Pontyfikalna Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma, której przewodniczył Abp Jan Martyniak Metropolita Przemysko-Warszawski oraz koncerty muzyki cerkiewnej.

W tegorocznej pielgrzymce wzięli udział pracownicy, funkcjonariusze oraz kapelani posługujący w jednostkach penitencjarnych okręgów Olsztyńskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Krakowskiego oraz Katowickiego, a także delegacja kapelanów z Ukrainy. Swą duchową obecność wyraził listownie również naczelny kapelan więziennictwa Kościoła rzymskokatolickiego.

W swej homilii Arcybiskup podkreślił ważkość pracy funkcjonariuszy służby więziennej oraz postawę odpowiedzialności w duchu miłosierdzia, w którym wspiera i którego uczy sama Matka i Brama Miłosierdzia.
Szczególne słowa wsparcia i zrozumienia dla trudów pracy penitencjarnej i duszpasterskiej skierował do uczestników Pielgrzymki gen. Paweł Nasiłowski Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w których podkreślał rolę wymiaru duchowego w pracy więzienników. Uczestnicy pielgrzymki mogli skorzystać również z odpustu zupełnego nadanego prze Papieża Piusa VI w 1779 roku.

o. Jarosław Storoniak

www.soborcerkiew.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz